امام حسن مجتبی علیه السلام: همانا محبّت و دوستی با ما سبب ریزش گناهان ـ از نامه اعمال ـ می شود، همان طوری که وزش باد، برگ درختان را می ریزد.«بحارالأنوار، ج 44، ص 23، ح 7»

5:42:40 AM 1400 / 02 / 21
 
   
 

سامانه 1690

   

سایت های ویژه


ریاست جمهوری 
Skip Navigation Links.
Collapse خانهخانه
Collapse معرفی بیمارستان شهید رجاییمعرفی بیمارستان شهید رجایی
تاریخچه بیمارستان شهید رجایی
ریاست بیمارستان شهید رجایی
چارت سازمانی بیمارستان شهید رجایی
ثبت خطای پزشکی
Collapse بخشهای بیمارستان شهید رجاییبخشهای بیمارستان شهید رجایی
بخش جراحی زنان بیمارستان شهید رجایی
بخش اورژانس زنان بیمارستان شهید رجایی
اتاق عمل بیمارستان شهید رجایی آران و بیدگل
بخش نوزادان سالم بیمارستان شهید رجایی آران و بیدگل
بخش حوادث غیر مترقبه بیمارستان شهید رجایی آران و بیدگل
بخش زایمان بی درد بیمارستان شهید رجایی آران و بیدگل
بخش NICU بیمارستان شهید رجایی آران و بیدگل
بخش زایمان در آب بیمارستان شهید رجایی آران و بیدگل
بخش لاپاراسکوپی ، هیستروسکوپی و کولپوسکوپی اتاق عمل
بخش زنان و زایمان بیمارستان شهید رجایی
Collapse آمار و مدارک پزشکیآمار و مدارک پزشکی
شرح وظایف مسئول بخش مدارک پزشکی
شرح وظایف کارشناس پذیرش و ترخیص بیمارستان
شرح وظایف کارشناس آمار بالینی بیمارستان
شرح وظایف کارشناس کدگذاری مدارک پزشکی
شرح وظایف کارشناس بایگانی پزشکی و امور رایانه مدارک پزشکی
شرح وظایف منشی بخش
شرح وظایف مدارک پزشکی
درمانگاه بیمارستان شهید رجایی
Collapse پاراکلینیک بیمارستان شهید رجاییپاراکلینیک بیمارستان شهید رجایی
آزمایشگاه و آسیب شناسی بیمارستان شهید رجایی
پرتونگاری بیمارستان شهید رجایی
Collapse پژوهشپژوهش
مقالات
طرحهای تحقیقاتی
تماس با بیمارستان شهید رجایی
پذیرش و ترخیص بیماران بستری اورژانس و غیر اورژانس
Collapse کتابخانه بیمارستان شهید رجاییکتابخانه بیمارستان شهید رجایی
آمار کتابهای مطالعه شده
تعرفه های درمانی بیمارستان شهید رجایی
بیمه های طرف قرارداد بیمارستان شهید رجایی
Collapse عملکرد و شاخصهای بیمارستان شهید رجاییعملکرد و شاخصهای بیمارستان شهید رجایی
عملکرد سال 86 بیمارستان
عملکرد سال 87 بیمارستان
عملکرد سال88 بیمارستان
عملکرد سال 1389 بیمارستان
عملکرد سال 1390
شاخصها تا پایان سال 94
شاخص های سال 96
عملکرد سال 98
گالری عکس زایشگاه شهید رجایی
اخبار بیمارستان شهید رجایی آران و بیدگل
خدمات آموزشی بیمارستان شهید رجایی
Collapse مطالب آموزشی بیمارستان شهید رجایی مطالب آموزشی بیمارستان شهید رجایی
مراقبتهای ضروری پس از زایمان
قانونهای طلائی تغذیه در دوران بارداری
جنین از مادر چه توقعی دارد ؟
دیابت بارداری
واحدهای اداری پشتیبانی بیمارستان شهید رجایی
Collapse کلاسهای آموزشی کلاسهای آموزشی
کلاسهای آموزشی اسفند ماه 90
کلاسهای آموزشی
کادر پزشکی
سیاست های کلان
Collapse بهبود کیفیت و اعتبار بخشیبهبود کیفیت و اعتبار بخشی
فرایندها
دستورالعمل ها
معرفی