امام حسن مجتبی علیه السلام: همانا محبّت و دوستی با ما سبب ریزش گناهان ـ از نامه اعمال ـ می شود، همان طوری که وزش باد، برگ درختان را می ریزد.«بحارالأنوار، ج 44، ص 23، ح 7»

2:49:31 AM 1396 / 04 / 04
 

  

تعرفه های هتلینگ بیمارستان شهید رجایی آران و بیدگل

مبالغ به ریال

یک شب

دوشب

ردیف

 نوع بستری

 قیمت آزاد

 فرانشیز بیمه ای

 قیمت آزاد

 فرانشیز بیمه ای

1

 شب تخت بدون خدمات و دارو

1,129,960

112,996

2,259,920

135,595

2

 زایمان طیبعی بدون دارو آزاد

10,946,000

 رایگان

12,012,000

 رایگان

3

 سزارین بدون دارو آزاد

15,228,000

913,680

16,294,000

977,640

4

 کورتاژ بدون دارو آزاد

4,693,000

281,580

5,759,000

345,540

5

 نمونه برداری بدون دارو آزاد

4,793,000

287,580

5,859,000

351,540

6

 کیست تخمدان بدون دارو آزاد

11,083,000

664,980

12,149,000

728,940

7

 EP بدون دارو آزاد

14,613,000

876,780

15,679,000

940,740

8

 هیسترکتومی بدون دارو آزاد

17,169,000

1,030,140

18,235,000

1,094,100

9

 اعمال غیرگلوبال 

قیمت این نوع بستری متغیر می باشد

 

            تاریخ بروز رسانی : 95/10/7

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر