امام حسن مجتبی علیه السلام: همانا محبّت و دوستی با ما سبب ریزش گناهان ـ از نامه اعمال ـ می شود، همان طوری که وزش باد، برگ درختان را می ریزد.«بحارالأنوار، ج 44، ص 23، ح 7»

8:34:51 AM 1397 / 08 / 23
 

بخش زایمان در آب

بیمارستان شهید رجایی آران وبیدگل وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1387 بخش زایمان در آب را افتتاح نموده و اولین زایمان شکم اول درآب استان را با موفقیت انجام داد.

بیمارانی که با تائید پزشک متخصص مربوطه شرایط استفاده از آب جهت طی مراحل زایمانی را داشته باشند ، از وان آب گرم جهت کاهش دردهای زایمانی و بعضا زایمان در آب استفاده می نمایند.

اولین زایمان در آب در استان اصفهان

در تاریخ 87/3/3 خانمی 19 ساله PG در ساعت 30/4 صبح با درد زایمان با دیلاتاسیون 4 cm به بیمارستان شهیدرجایی مراجعه کرد در ساعت 8 صبح با دیلاتاسیون 6 cm به وان زایمان منتقل شد . درساعت 45/8 دقیقه بیمار در وان زایمان فول شد و پس از 15 دقیقه بیمار نوزاد دختر با وزن 3250 گرم را در آب بدنیا آورد. (در مدت کمتراز یکساعت Stag II و Stag III را گذراند) و سپس برای خروج جفت ، از آب خارج گشت و تماس پوست با پوست با نوزاد پیدا کرد و لسراسیون سطحی پوست ترمیم گشت. مدت کرانینگ بیمار از یک ساعت به 15 دقیقه تقلیل یافت و درد بیمار بیش از 50 درصد کاهش پیدا کرد. و بیمار با رضایت کامل از زایمان طبیعی و حال عمومی خوب پس از 2 ساعت به بخش منتقل شد . تسریع در مراحل زایمان و عدم نیاز به مداخلات پزشکی (اینداکشن و اپیزیوتومی)، رضایتمندی بیمار و شکم اول بودن بیمار نکات چشمگیر این زایمان بود. کل زمان حضور بیمار از لیبر تا زایمان 5 ساعت طول کشید.

 

 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر