امام حسن مجتبی علیه السلام: همانا محبّت و دوستی با ما سبب ریزش گناهان ـ از نامه اعمال ـ می شود، همان طوری که وزش باد، برگ درختان را می ریزد.«بحارالأنوار، ج 44، ص 23، ح 7»

7:03:55 AM 1398 / 03 / 01
 


سیاستهای کلان بیمارستان شهید رجایی

1. پایش و ارزیابی عملکرد پرسنل

2. تدوین و بازنگری سالانه برنامه استراتژیک،عملیاتی,بهبود کیفیت وخط مشی های بیمارستان

3. رسیدگی به شکایات بیماران و رضایت سنجی از آنان

4. ارزشیابی بخشها و واحدهای مختلف بیمارستان

5. تهیه کتب ،نشریات و منابع علمی برای پرسنل بیمارستان

6. پذیرش همراه جهت بیماران پس از زایمان وجراحی و همچنین همراه آموزش دیده در لیبر

7. ترویج زایمان طبیعی با افزایش زایمان فیزیولوژیک وزایمان بیدرد


   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر