امام حسن مجتبی علیه السلام: همانا محبّت و دوستی با ما سبب ریزش گناهان ـ از نامه اعمال ـ می شود، همان طوری که وزش باد، برگ درختان را می ریزد.«بحارالأنوار، ج 44، ص 23، ح 7»

3:26:57 AM 1399 / 03 / 06
 

شرح وظایف

شرح وظایف مسئول بخش مدارک پزشکی

شرح وظایف کارشناس پذیرش و ترخیص بیمارستان

شرح وظایف کارشناس آمار بالینی بیمارستان

شرح وظایف کارشناس کدگذاری مدارک پزشکی

شرح وظایف کارشناس بایگانی پزشکی و امور رایانه مدارک پزشکی

شرح وظایف منشی بخش

 

                                                                                                                                                                                             صفحه قبل


 

   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر